През последните седмици доста е наболял проблемът с мръсните дъжки на вратите, по които остават всякакви вируси и бактерии. Вратите на помещенията в лекарските кабинети, болници и поликлиники или тези на санитарните помещения в офисите крият висок риск от разпространение на зарази сред служители и пациенти.

От АКАЗА ни предлагат добро решение за този проблем!

Задвижването PortaMatic в комбинация с безконтактен прекъсвач ни защитава надеждно от микроби и бактерии.

Работно място без бариери е от голямо значение и днес, а в бъдеще ще става все по-важно. Високата степен на безопасност вследствие на енергоспестяващия режим на работа прави задвижването PortaMatic идеално за офиси, болници, лаборатории и лекарски практики.

Желаете да останете мобилни въпреки физическите ограничения?

Просто ми мечтаете вратите сами да се отварят?

Задвижването PortaMatic за интериорни врати допринася за по-високо качество на живот, защото ни помага да се придвижвате в помещенията си без чужда помощ. В бъдеще ще пренасяме без усилие пълни табли, тежки каси с напитки или покупките си между различните помещения. Дори и ако не се нуждаем от автоматичното задвижване PortaMatic по здравословни причини, гарантирано не бихме се отказали от подобен комфорт.

Прочети повече >>

Свържете се с нас за повече информация>>