Поради засиления интерес към статията за противопожарните врати от 22 Юли тази година в рубриката „Интересно“, предлагаме решение за отвеждане на изгорелите газове в определена посока и ограничаване разрастването на пожара.

Аказа предлага системите за димоотвеждане на GEZE

В областта на естествената вентилация и системите за естествено отвеждане на дим и топлина (RWA) GEZE предлага интегрирани решения за отваряне и затваряне на прозорци в три направления:

  1. Ръчни системи за отваряне ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>
    2. Системи за вентилация с електрически задвижвания ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>
    3. Системи за отвеждане на дим и топлина ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>

 

В глава девета от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (от 05.06.2010 г.) обхваща темата за димо- и топлоотвеждане. Съгласно нея, при възникване на пожар, димоотвеждането се осъществява посредством вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със съоръжения и инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината и за ограничаване на разпространяването им.

Решения:

Димни люкове
За естествените ВСОДТ/SHEV се проектират димни люкове на покрива или на външната фасада на сградата, разположени над незадимаемата зона, които представляват отвори с възможност за автоматично и ръчно дистанционно отваряне от най-малко две места. Те се проектират да издържат на температурно въздействие 300°С в продължение на най-малко 30 min.
Необходимо е също така да се осигури ръчно задействане на системата посредством бутони от две противоположни места във всяко едно помещение с инсталиран ВСОДТ ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>

Решения за покрива и фасадата:

Преди всичко, за покривите трябва да бъдат използвани продукти, които отговарят на повишените изисквания за този тип инсталации, напр. големи натоварвания от сняг. Червячните и верижните електрически задвижвания на GEZE са с високи експлоатационни качества и предлагат гъвкави възможности за монтаж. При фасадите обикновено се дава приоритет на концепцията и на дизайна. Както вградените, така и повърхностно монтираните електрически верижни задвижвания дискретно се вписват в архитектурата на фасадата. Дизайнерските решения на GEZE се отличават и със своята изключително висока функционалност и гъвкави възможности за използване ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ >>

Непрозрачните и ставащи все по-сложни закони (Наредба № Iз-1971), задължителните европейски регламенти (регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета) и стандарти (12101) в областта на вентилацията и RWA, поставят всички участници пред големи предизвикателства. Във всяка една фаза на Вашия проект, компетентния екип на ГЕЦЕ се изправя с Вас пред тези предизвикалтелства и разработва заедно с Вас оптимални решения, съобразени със стандартите и изискванията. Във фазата на изготвяне на концепции и покана за участие в търг, проектните консултанти са на Ваше разположение, за да подпомогнат превръщането на Вашите идеи в обоснована търгова спецификация. В специални случаи проектантският отдел разработва индивидуални предложения. Техническите консултанти на ГЕЦЕ ще Ви подкрепят при техническата реализация на всяко Ваше специфично решение, свързано с техника за прозорци.